Crocodile and nail fish

Det fis im Ritharraŋu en Marrardba. Yirrija im det Ailigirra, det grinwan ba ritharraŋu en Marrardba daga Det baru bin tok la Ritharranŋu minyu garra sha det daga. Wi garra sha la Redflag en Yelo flag wanbala eria na wi jidan.

That fish is Ritharraŋu and Marrardba. Yirrija is that Crocodile that green is for Ritharrnŋu and Marrardba food. The Crocodile said to Ritharraŋu we got to share that food. We got to share to Redflag and yellow flag one eara now we sit.

98×40cm | Cat. no: 106-21

$250